Medlemsvilkår.

§1 Vilkår for medlemskab
Sport og Fitness indsamler persondata i forbindelse med dit medlemskab, herunder CPR-nummer som anvendes i forbindelse med en entydig identifikation. Dit CPR-nummer vil sammen med dit kreditkort oplysninger blive brugt i forbindelse med en evt. betalingsserviceaftale gennem NETS. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail og telefonnummer skal meddeles via mail til den respektive Sport og Fitness afdeling eller opdateres under “Login” på din lokale afdelings hjemmeside. Sport og Fitness kan ændre medlemsvilkårene med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændringer vil disse blive synliggjort på infotavlen i centeret, samt på centerets hjemmeside. Medlemskabet er bindende for begge parter inden for den i kontrakten anførte periode.

§1a Persondata i Sport og Fitness
Sport og Fitness indsamler persondata i forbindelse med dit medlemskab, herunder CPR-nummer som anvendes i forbindelse med en entydig identifikation. Dine kreditkort oplysninger vil blive brugt i forbindelse med en evt. betalingsserviceaftale gennem NETS. Vi indsamler endvidere dit mobilnummer samt e-mailadresse. Mobilnumret og e-mailadressen bruger Sport og Fitness primært til kommunikation af hurtige og nyttige informationer – herunder holdaflysning, samt ændringer i åbningstider og sygdom hos personalet osv.  Der vil herudover blive sendt salgsfremmende materialer på SMS og e-mail i begrænset mængder.

Ønsker man, at standse informationsstrømmen, kan man via sit login/”Login” slette hhv. sit mobilnummer og/eller e-mail. Se under §1b. Sport og Fitness beholder dine informationer i vores kundesystem i 3 år efter, at dit medlemskab er stoppet. Ønsker du, at vide hvilke informationer vi har om dig – eller er der informationer du ønsker at ændre eller slette, skal du henvende dig via e-mail til den respektive afdeling i Sport og Fitness, hvor du træner til dagligt. Kontaktdata finder du på www.sportogfitness.dk

§1b Selvbetjening via “Login” på vores hjemmeside.
Du har adgang til medlemsportalen på din lokale Sport og Fitness afdelings hjemmeside – via Menu-knappen ”Login”, som finder du øverst til højre på websiden. Her kan du blandt andet berosætte – eller forlænge dit medlemskab, håndtere holdbookning og vedligeholde din e-mailadresse samt mobiltelefonnummer mv. Sidstnævnte kan slettes såfremt du ikke ønsker vores SMS eller mails. Du kan også downloade en APP på din mobiltelefon og få samme tilgang. Dit brugernavn finder du i din medlemskvittering. Dit Password er de første 4 cifre i dit cpr-nummer. Har du fødselsdag d. 10. februar er dit password 1002. Du hente app’en ”Sport Solution booking” eller “Go Active” app’en, der hvor du henter apps til dagligt eller ved at følgende disse links:

Sport Solution – Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.sportSolution&hl=en

Sport Solution – AppStore
https://apps.apple.com/dk/app/sport-solution-booking/id499819800

Go Active – Android
https://play.google.com/store/search?q=sport%20solution%20booking&c=apps&hl=en

Go Active – AppStore
https://apps.apple.com/dk/app/go-active/id1553273081

§2 Medlemskab, hvis du er under 18 år eller umyndiggjort
Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab, fremmøde personligt i et Sport og Fitness center med din værge eller en af dine forældre. Du kan kun få et medlemskab i Sport og Fitness, hvis din værge eller forælder står, som betaler af dit medlemskab. Den Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som Sport og Fitness måtte have mod dig i relation til dit medlemskab. Samme regler er gældende ved køb af medlemskab online.

§3 Personoplysninger/Informationer/Nyheder
Ved indmeldelsen giver du lov til, at Sport og Fitness må behandle og opbevare oplysninger om dig, samt kontakte dig telefonisk, og løbende sende dig nyheder og informationer pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig henvendelse via e-mail til dit lokale Sport og Fitness center. Du er som medlem selv ansvarlig for, at Sport og Fitness til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e-mailadresse. Du kan selv tilrette og opdatere dine medlems oplysninger – se under §1b.

§4 Medlemskort
Når du har modtaget dit medlemskort, så skal det medbringes og indlæses i kundecomputer for at få adgang til centret. Har du købt dit Sport og Fitness medlemskab online, skal du afhente dit medlemskort i de bemandede åbningstider. Medlemskortet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til Sport og Fitness via e-mail eller personligt fremmøde, som udsteder et nyt mod gebyr p.t. kr. 50,00.

§5 Varighed/Medlemskab
Ved et PBS eller DIBS-medlemskab er er tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §9. Et tidsbegrænset medlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk, når den betalte periode udløber. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§6 Prisændringer
Sport og Fitness forbeholder sig ret til, at foretage prisændringer med en varsel på 30 dage. I tilfælde af ændringer vil disse blive synliggjort på infotavlen i centeret, samt på centerets hjemmesiden.

§7 Betaling af PBS eller DIBS-medlemskab
Køber du et forudbetalt DIBS-medlemskab i Sport og Fitness, betaler du ved oprettelsen for den indeværende måned. Det er muligt at oprette et medlemskab med en “Anden Betaler”. For at oprette en sådan aftale skal du udfylde oplysningerne på “Anden Betaler” i forbindelse med købet online. Ellers kan medlemmet og “Anden Betaler” fremmøde personligt i det ønskede Sport og Fitness center.

§8 Udeblivelse af kontingentbetaling mht. PBS eller DIBS-medlemskab
Hvis dit kontingent ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse til dig eller til den “Anden Betaler”. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Sport og Fitness ret til uden varsel, at blokere dit medlemskab, så du ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, udsender Sport og Fitness et inkassovarsel til dig, hvorefter det forventes, at din gæld betales inden 10 arbejdsdage. Indfries gælden ikke inden for den angivne forfaldsdato, overdrages sagen til inkasso. Du kan ikke træne eller ændre på dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt din gæld til Sport og Fitness og fremvist dokumentation herfor.

§9 Udmeldelse – kan ikke ske mundtligt
Kontante medlemskaber kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Bindingsperioden for et PBS eller DIBS-medlemskab ved udmeldelse er altid indeværende måned plus én måned. Udmeldelse på et PBS eller DIBS-medlemskab kan IKKE ske mundtligt, men foretages på et af følgende tre måder:

1. Udmeldelse online via www.sportogfitness.dk. Vælg din lokale Sport og Fitness afdeling og væg herefter “Login” i menulinjen.  Login med dine medlems oplysninger, for at opsige dit medlemskab – se §1b.

2. Udmeldelse via mail til den respektive Sport og Fitness afdeling. Husk, at skriv dit navn og medlemsnummer. Vi bekræfter din udmeldelse med en returmail – den skal du gemme, såfremt der er sket en misforståelse. Modtager du ikke en bekræftelse mht. din mail – så har vi ikke modtaget din mail. Autosvar er ikke en bekræftelse.

3. Udmeldelse kan i enkelte centre også ske via personligt fremmøde i receptionen. Du modtager en kvittering – den skal du gemme, såfremt der er sket en misforståelse.

§10 Berostilling af medlemskabet – gratis
Berostilling kan kun ske såfremt du har et PBS eller DIBS-medlemskab. Berostilling kan kun ske fremadrettet og virker ikke med tilbagevirkende kraft. Du kan ikke berostille dit medlemskab i bindingsperioden – dvs. mens du venter på at dit medlemskab afsluttes. Modregningen i dit medlemskab grundet berostilling sker med en forsinkelse på op til indeværende måned plus én måned. Bero kan ikke aftales mundtligt, men foretages på et af følgende tre måder:

1. Berostilling kan ske online via www.sportogfitness.dk. Vælg din lokale Sport og Fitness afdeling og vælg herefter “Login” i menulinjen.  Login med dine medlems oplysninger, for at berostille dit medlemskab – se §1b. Du kan berostille dig i minimum 14 dage og op til 3 mdr. af gangen online. Ønsker du, at berostille dig yderligere, henviser vi til punkt 2 og punkt 3.

2. Berostilling skal ske via e-mail til den respektive Sport og Fitness afdeling. Husk, at skriv dit navn og medlemsnummer, samt en opstartsdato og slutdato for ferieperioden. Vi bekræfter din berostilling med en returmail – den skal du gemme, såfremt der er sket en misforståelse. Modtager du ikke en bekræftelse, så har vi ikke modtaget din mail. Autosvar er ikke en bekræftelse.

3. Berostilling kan i enkelte centre også ske via personligt fremmøde i receptionen. Du modtager en kvittering – den skal du gemme, såfremt der er sket en misforståelse.

§11 Feriekort – kun muligt med et løbende medlemskab

Skal du på ferie, kan du med fordel medbringe dit PBS eller DIBS-medlemskab på ferien og træne i et af kædens øvrige Sport og Fitness centre. Du kan få udstedt et feriekort via e-mail eller personligt fremmøde i den respektive Sport og Fitness afdeling, som gælder i en måned fra oprettelsesdato. Betingelserne for feriekortet er, at dit PBS eller DIBS-medlemskab ikke sættes i bero, i den periode du måtte ønske at holde ferie. Feriekortet udstedes ikke til kontante medlemskaber og kan kun anvendes af medlemmer med et løbende PBS eller DIBS-medlemskab. Henvend dig til dit lokale fitnesscenter for mere information eller læs mere på www.sportogfitness.dk

§12 Kvittering via e-mail
Kvitteringen ved køb af et medlemskab online sendes til den indtastede e-mailadresse. Ved køb online er man selv ansvarlig for at de indtastede e-mail oplysninger er korrekte. Modtager du ikke en medlemskvittering på din e-mail ved køb af et medlemskab i receptionen, bedes du rette henvendelse via e-mail til den respektive afdeling.