Sport og Fitness i idrætscentre.

Professionelt fitness- og sundhedscenter i idrætscentre, haller og svømmehaller

Går du/I med tankerne om, et professionelt fitness- og sundhedscenter integreret med idrætscentrets faciliteter samt foreninger, kan Sport og Fitness være den rigtige løsning. Sport og Fitness er en virksomhed som projekterer, finansierer samt drifter og administrer fitness- og sundhedscentre i samarbejde med lokale idrætscentre, haller og svømmehaller samt foreninger.

Sport og Fitness er forankret i lokalsamfundet, har fokus på faglighed og henvender sig populært sagt til “familien Danmark”. Vi har følgende kernekompetencer/ydelser.

Kontakt: Klaus Linde på kl@sportogfitness.dk

Produktblade og Businesscases

I produktbladet kan du læse yderligere omkring hvem Sport og Fitness er og hvad vi kan. I Businesscasene kan du få indblik i forskellige konkrete setups.

Afspil video