Sport og Fitness i samarbejde behandlere og sundhedscentre.

Sport og Fitness samarbejder med en lang række behandlere og sundhedscentre, herunder  fysioterapeuter og kiropraktorer omkring træningsfaciliteter, Personlig Træning samt rehabilitering, holdaktiviteter og drift af fælles fitnesscentre. Der er en tendens til at faggrupper inden for sundhed smelter sammen med fitness – og giver nye indtjeningsmuligheder for alle parter.

Samarbejdsformerne er meget forskellig – lige fra et behandlerrum i et Sport og Fitness center som bemandes af det lokale sundhedshus – til kompagniskaber hvor der er fælles ejerskab af et fitness- og sundhedscenter.

I den sidste nævnte samarbejdsmodel deles de driftsmæssige opgaver i fitnesscentret således, at den lokale behandler/sundhedshus eksempelvis håndter behandling, rehabilitering, Personlig Træning og Small Group Training, mens Sport og Fitness håndter medlemmer uden skader, forretningslogik, markedsføring samt administration m.m.

Sport og Fitness kæden oplever i øjeblikket en stor interesse fra de lokale sundhedshuse, herunder kiropraktorer og fysioterapeuter.

Kontakt: Klaus Linde på kl@sportogfitness

Produktblade og Businesscases

I produktbladet kan du læse yderligere omkring hvem Sport og Fitness er og hvad vi kan. I Businesscasene kan du få indblik i forskellige konkrete setups.

For yderligere information kontakt
Klaus Linde
Mail: kl@sportogfitness.dk

Afspil video