Træningsvilkår.

§1 Træning og færden i centeret
Al træning og færden i Sport og Fitness sker på eget ansvar dvs. Sport og Fitness tager ikke ansvar for personskader. Som medlem er man endvidere selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse.

§2 Støjende og upassende adfærd
Støjende og upassende adfærd giver Sport og Fitness ret til bortvisning uden refusion af kontingent. Sport og Fitness forventer endvidere en positiv omgangstone og gensidig respekt for såvel medlemmer som personalet. Personalets anvisning skal altid følges og står ikke til diskussion. Brud på disse regler giver Sport og Fitness ret til bortvisning uden refusion af kontingent.

§3 Behandling af centerets inventar og træningsudstyr
I Sport og Fitness er det påkrævet:

  • At man aftørre fitnessmaskinerne for sved.
  • At man sætter vægte og udstyr på plads efter brug.
  • At man behandler centerets inventar og træningsudstyr ordentligt.

Brud på disse regler giver Sport og Fitness ret til bortvisning uden refusion af kontingent.

§4 Medlemskort
Når du har modtaget dit medlemskort, skal det medbringes til træning og indlæses i kundecomputer ved ankomst for. Har du købt dit medlemskab online, bedes du afhente det i centerets bemandede åbningstider. Medlemskortet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Brud på disse regler giver Sport og Fitness ret til bortvisning uden refusion af kontingent

§5 Værdigenstande
Det anbefales, at der ikke opbevares værdigenstande i træningssalene eller i omklædningsrummene. Opbevaring af værdigenstande i Sport og Fitness er altid på eget ansvar.

§6 Rygning og alkohol
I Sport og Fitness må der ikke ryges eller nydes alkohol. Brud på disse regler giver Sport og Fitness ret til bortvisning uden refusion af kontingent.

§7 Beklædning
Når du træner i Sport og Fitness, skal du være iført træningstøj og indendørssko (Ingen træning i bar overkrop). Det er ikke tilladt at bære tøj med bande relaterede budskaber. Brud på disse regler giver Sport og Fitness ret til bortvisning uden refusion af kontingent.

§8 Børn under 14 år
Børn under 14 år, der ikke har til hensigt at træne i fitnesscenteret henvises til centrenes cafeområde af sikkerhedsmæssige årsager. Børn under 14 år der har til hensigt at træne i fitnesscenteret, må kun træne, hvis de har et gyldigt medlemskab og er ifølge med en voksen. Træningen er altid på forældrenes eller værgens ansvar.

OBS – andre vilkår for børn i Sport og Fitness Himmelev
Børn under 15 år der har til hensigt at træne i fitnesscenteret, må kun træne, hvis de har et gyldigt medlemskab og er ifølge med en voksen. Træningen er altid på forældrenes eller værgens ansvar.

§9 Doping
Sport og Fitness ønsker, at skabe et godt og rart træningsmiljø for dets medlemmer. Derfor tolererer Sport og Fitness ikke brug af doping i kædens fitnesscentre. Bruger man præstationsfremmende stoffer, som figurer på ADD` positivliste og/eller bliver man testet positiv i brug af doping i Sport og Fitness, medfører det øjeblikket udelukkelse af centeret og kæden.

De enkelte centre i Sport og Fitness kæden arbejder strategisk med forebyggelse af doping og anvender forskellige tilgange og samarbejdspartnere. Du kan få mere viden om centrets tiltag, ved at henvende dig til personalet. I centre hvor der samarbejdes med Anti Doping Danmark (ADD), som et værktøj i forebyggelsen, vil dette være skiltet og der vil være løbende kontrolbesøg. I centre som er medlem af ADD gælder følgende paragraffer – læs mere her: https://www.antidoping.dk/doping/samarbejde-med-fitnesscentre/medlemsbetingelser-for-fitnesscentre

Du kan læse mere om dine rettigheder er: https://www.antidoping.dk/raadgivning/for-fitnessmedlemmer

Når dit trænings- og fitnesscenter samarbejder med Anti Doping Danmark, betyder det, at centret har taget stilling vedrørende doping. Dvs. at centret ønsker at skabe et sundt træningsmiljø ved bl.a. forebygge og bekæmpe brug af doping.

Det betyder også, at du kan møde Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter, som altid er åbne for en snak.

Fitnesskonsulenterne kan også gennemføre en dopingkontrol. Det betyder, at de indkalder personer, de mistænker kan have taget forbudte dopingstoffer. Hvis fitnesskonsulenterne finder det relevant at indkalde dig til dopingkontrol i trænings- og fitnesscentret, er du forpligtet til at medvirke til dopingkontrol. Hvis ikke du medvirker, behandler Anti Doping Danmark og centret det som en positiv dopingprøve. Du er forpligtet til at medvirke, hvis du er i centret uanset om du er medlem, ansat, frivillig eller lignende.

Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter kommer altid uanmeldt til centret. Dvs. at hverken medlemmer eller fitnesscentrets personale ved, hvornår fitnesskonsulenterne kommer forbi.

Fordi centret ønsker et sundt træningsmiljø med sunde rollemodeller, uden brug af doping.

Brug af nogle dopingstoffer indebærer en betydelig risiko for bivirkninger og helbredsproblemer.

Alle medlemmer, ansatte og frivillige i et fitnesscenter, som samarbejder med Anti Doping Danmark, kan blive indkaldt til dopingkontrol, når de er i fitnesscentret. 

Men Anti Doping Danmark gennemfører målrettet dopingkontrol. Dette betyder, at Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter alene indkalder personer, de vurderer kan have taget forbudte dopingstoffer. 

Det er altid Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter, der beslutter, om de ønsker at indkalde personer til dopingkontrol, og hvem de evt. ønsker at indkalde. 

Det er til enhver tid Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter på besøg i centret, som beslutter, om der er personer, de ønsker at udtage til kontrol, og de bestemmer, hvem de indkalder til dopingkontrol.

Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter gennemfører målrettet dopingkontrol. Det betyder, at de indkalder personer, de har en mistanke om kan have taget forbudte dopingstoffer.

Hvis du undlader at medvirke ved en dopingkontrol, som du er indkaldt til af en fitnesskonsulent fra Anti Doping Danmark, gælder som udgangspunkt de samme regler, som hvis du tester positiv for brug af doping. Det vil sige, at der bliver oprettet en dopingsag.

Du tester positiv for doping, hvis du i regi af et kommercielt fitnesscenter afgiver en dopingprøve, der afslører stoffer, som fremgår af Lov om forbud mod visse dopingmidler, og du ikke kan dokumentere, at du har medicinsk behov for at bruge stofferne.

Du tester positiv for doping, hvis du i regi af et foreningsbaseret fitnesscenter afgiver en dopingprøve, der afslører stoffer, der fremgår af Dopinglisten, og du ikke kan dokumentere, at du har medicinsk behov for at bruge stofferne. Hvis du tester positiv for brug af doping, opretter Anti Doping Danmark en dopingsag.

For dopingsager i kommercielle centre gælder, at sagen afgøres af Anti Doping Danmark.

For dopingsager i foreningsbaserede centre gælder, at sagen afgøres af Motionsdopingnævnet.

Læs mere om proceduren for en dopingsag, herunder høring og appel, her.

Positive dopingsager i fitnesscentre sanktioneres som udgangspunkt med to års udelukkelse fra de fitnesscentre, som Anti Doping Danmark samarbejder med samt fire års udelukkelse fra idræt i regi af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt. Du bliver ligeledes registreret i Dopingregistret i den periode, sanktionen gælder.

Dopingkontrol foregår med Dried Blood Spot (blodprik-metoden) efter procedurer godkendt af det internationale antidopingagentur, WADA.

Læs en gennemgang af hele dopingkontrolproceduren her.

Får du en dopingsag i et trænings- og fitnesscenter, bliver du som udgangspunkt udelukket i to år fra træning i trænings- og fitnesscentre, som samarbejder med Anti Doping Danmark samt op til fire års udelukkelse fra al idræt i regi af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt.

Ved flergangstilfælde kan der gives sanktioner på 4 år eller for bestandigt. Ved overtrædelse af en sanktion vil den oprindelige periode for udelukkelse starte forfra.

Du bliver registreret i Dopingregistret, mens du er udelukket.

Nej og ja.

Du må ikke melde dig ind i et andet center, som samarbejder med Anti Doping Danmark, mens du er udelukket. Du må heller ikke melde dig ind i en idrætsforening, som er medlem af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt.

Men der er ingen regler for at træne i et center, som ikke samarbejder med Anti Doping Danmark, mens du er udelukket.

Har du viden eller mistanke om brug af doping i dit fitnesscenter, kan du altid indberette dette til Stop Doping. Det er muligt at være anonym, hvis du ønsker.

Du kan også overveje at tage dialog med centrets ansatte om din viden eller mistanke.

Dopingregistret er et register over personer, der har en igangværende dopingsanktion.

Dopingregistret fortæller ved opslag i systemet alene, om personen har en igangværende dopingsanktion. Der er ingen oplysninger om, f.eks. hvad en person er sanktioneret for, eller om personen tidligere har haft en sanktion.

Ledere af fitnesscentre samt foreningsansvarlige i centre, som samarbejder med Anti Doping Danmark, kan få adgang til Dopingregistret for at kunne tjekke op på medlemmer.

Anti Doping Danmark skal godkende alle, som ønsker at få adgang til at kunne slå op i Dopingregistret, og opslag sker ved brug af MitID, så Anti Doping Danmark registrerer, hvem de slår op med henblik på at forhindre misbrug.

For at slå en person op i Dopingregistret skal man have CPR-nummeret på den pågældende person. Det er ikke muligt at finde CPR-numre eller kombinere CPR-numre til navne i Dopingregistret.dk. Efter dopingsanktionens udløbsdato slettes al information om den enkelte i registret.